Ερευνητικές ομάδες

ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

Αθανάσιος Στεργίου
Διπλ. Μεταλλουργός Μηχανικός, Δρ. Επιστήμης Υλικών και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σπύρος Καραμούτσος
Δρ. MSc. Διπλ. Χημικός Μηχανικός

ECORESET A.E.

Σταμάτης Ρουσέλης
Διπλωματούχος χημικός
Παναγιώτης Μπελδέκος
Μηχανικός Παράγωγης & Διοίκησης

ΕΜΠ

Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη
Καθηγήτρια
Στυλιανή Αγατζίνη-Λεονάρδου
Καθηγήτρια
Γεώργιος Αναστασάκης
Καθηγητής
Μάριος Τσέζος
Καθηγητής
Πασχάλης Ουσταδάκης
Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.ΔΙ.Π.
Πέτρος Τσακιρίδης
Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ε.ΔΙ.Π.
Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν
Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ε.ΔΙ.Π
Παυλίνα Κούση
Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός, Ε.ΔΙ.Π.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»